Waarvoor kom jij je bed uit?

Ken je de ochtenden waarop je al wakker bent voordat je echt wakker bent? Je bent je wekker een stap voor, staat naast je bed voordat je er erg in hebt, vol energie en zin om die dag aan de slag te gaan. Je voelt aan iedere vezel in je lijf dat je vandaag bergen gaat verzetten. Niets houdt je tegen bij het bereiken van je doel.

Tinteling in de haarvaten
Ik kom organisaties tegen die lijken op jou als je zo’n dag hebt zoals ik hier beschrijf. Met een tinteling in de haarvaten, iedereen doordrongen van energie en en de zin om een volgende stap te zetten. Een lonkend perspectief van vernieuwing, waarbij teams zeker weten dat ze hun doelen gaan bereiken.

Verwarring
Ik zie ook voorbeelden waar vernieuwing verwarring is geworden. Waar iedereen wel voelt dat er iets aan het veranderen is, maar wat het nu precies is …? Directies en managers zijn opvallend vaak in gesprek over processen, structuren en regels. De nieuwe werkafspraken schieten als paddestoelen uit de grond. Het gaat daar ook opvallend weinig over gedrag. En juist gedrag is de sleutel om van verwarring weer naar echte vernieuwing te komen.

Vernieuwen met hoofd en hart
Voor vernieuwing is letterlijk een lonkende stip op de horizon nodig. Dat begint met een concrete ambitie. En daarbij gaat het er wat mij betreft over hoe het eruit ziet als je die ambitie bereikt hebt. Wat merken klanten van de verandering? Wat merken medewerkers ervan? Waar ben je mee begonnen en gestopt? Ofwel: het gaat vooral over een merkbare gedragsverandering. Directies die dat heel helder weten te maken, planten een echte doelstelling voor de toekomst in het hoofd én in het hart van alle medewerkers. Die teams weten vervolgens ook met elkaar de marsroute prima vast te stellen. Daar kom je die tinteling tegen. Die zijn letterlijk wakker opgestaan.

Waarvoor kom jij je bed uit?
Maar wat als er nog veel vragen zijn. Of er zelfs verwarring is? Begin dan met het stellen van andere vragen. Eerst als directie of managementteam aan elkaar. Deel denkbeelden. Zoek de verbinding met elkaar. Dan met je medewerkers. Verbind het aan resultaat, want het gaat wel ergens over. Ofwel: verander als eerste je eigen gedrag.

Probeer de onderstaande vragen maar eens uit. Als jij op zoek durft te gaan naar het persoonlijke antwoord van je gesprekspartner, dan garandeer ik je dat er lichtjes in de ogen komen van medewerkers. En dat is de eerste stap op weg naar een tintelende organisatie met een gezamenlijk doel.

Waarvoor kom jij je bed uit?
Wat heb je dan bereikt? Waar ben je trots op?
Hoe draag jij bij aan het realiseren van de ambitie van de organisatie?