Advies

Als je midden in de pudding zit, zie je alleen maar pudding. Ofwel: zit je midden in een complexe verandering, dan is het soms moeilijk om nog objectief te kijken naar de beste vervolgstappen of interventies. Uit de pudding komen is dan de eerste stap om weer beweging en energie te brengen in de verandering. De VernieuwingsManager helpt daarbij. 

We gebruiken daarbij ons eigen model om jullie verandering scherp in kaart te brengen.

Dit model brengt als eerste in kaart hoe je van A naar B komt. Dus: waar willen jullie naar toe en welke ambitie hebben jullie? In doelstellingen, targets en bijvoorbeeld verbetering in resultaten. Maar vooral ook in gedrag: hoe gaat het er aan toe over een jaar en wat merkt de buitenwereld van jullie verandering? Daarbij is onze ervaring dat de ambitie vaak wel in managementtaal wordt uitgelegd, maar daarmee nog niet echt van ‘vlees en bloed’ is. Dus gaan we op zoek naar een ‘B’ vanuit het hoofd en het hart. Hoe scherper en concreter de ambitie van de verandering uitgelegd wordt, hoe makkelijker de verandering wordt.

De volgende stap is dat we een foto maken van de stappen op het vlak van organiseren en mobiliseren (boven- en onderstroom). Want De VernieuwingsManager gelooft in díe integrale benadering, ook al is ons specialisme vooral gedrag. Daarmee krijg je van ons een advies wat dichtbij jullie eigen praktijk staat, herkenbaar is en wat werkelijk helpt om met een frisse blik naar jullie verandering te kijken. En vervolgens te bepalen welke stappen nodig zijn. Voor jou als leider of voor jullie als team.

De VernieuwingsManager maakt in haar advies gebruik van verschillende soorten theorie over management en veranderen. Zoals: