Advies

In complexe transities is het vaak moeilijk om objectief te blijven kijken naar de beste vervolgstappen of interventies. Terwijl succesvolle veranderingen beginnen bij goed observeren, dan analyseren en vervolgens interveniëren. Je eigen zicht op de verandering (opnieuw) scherpstellen is een krachtige interventie in complexe veranderingen. De VernieuwingsManager helpt je bij die stap.

We gebruiken daarbij een krachtig en praktisch toepasbaar verandermodel (gebaseerd op S-TM van Plan B) om de verandering scherp in kaart te brengen. In onze adviezen brengen we als eerste brengen de B in kaart. Wat is de veranderopdracht en waar beweegt de organisatie naar toe? In doelstellingen, targets en bijvoorbeeld verbetering in resultaten.

Maar vooral ook in gedrag: hoe gaat het er aan toe over een jaar en wat merken medewerkers én de buitenwereld van de verandering? Daarbij is onze ervaring dat de ambitie vaak wel in managementtaal wordt uitgelegd, maar daarmee nog niet echt van vlees en bloed is. Dus gaan we op zoek naar een ‘B’ vanuit het hoofd en het hart. Hoe scherper en concreter de ambitie van de verandering uitgelegd wordt, hoe makkelijker de verandering wordt.

De volgende stap is dat we een foto maken van de stappen op het vlak van organiseren en mobiliseren (boven- en onderstroom). Daarmee krijg je van ons een advies wat dichtbij de dagelijkse praktijk staat, herkenbaar is en wat werkelijk helpt om met een frisse blik naar jullie verandering te kijken. En vervolgens te bepalen welke stappen nodig zijn. Voor jou als leider of voor jullie als team.

De VernieuwingsManager maakt gebruik van verschillende soorten invalshoeken over management en veranderen. Zoals: