Welkom in het Sprookjesbos!

Ik hoor het steeds vaker. Eerst moet de reorganisatie klaar zijn. Daarná denken we na over hoe de mensen weer aan boord komen. Huh?!? Nu zou het wel lekker zijn als je dit soort processen op kon knippen. Menig manager doet die wens als hij of zij ’s avonds op de bank zit. Maar de waarheid is dat leidinggeven op dit moment geen sprookjesverhaal is.

Schuren en pijn doen
Het is hard werken en alles tegelijk doen. Dus reorganiseren én inspireren. Soms sturen, soms ruimte geven. Er is geen handleiding meer voor. Eigen inzicht is belangrijker dan ooit. Het schuurt, doet pijn en is soms hartstikke taai. Voor medewerkers én managers. Maar je komt wel ergens. Het zou mooi zijn als de pijn in meer organisaties echt op tafel kwam. Leidinggevenden die durven te zeggen dat ze het soms helemaal niet leuk vinden. Ik hoorde een directeur het laatst uitspreken. Vond ik groots leiderschap. Moet je overigens niet dagelijks doen, want je baan is natuurlijk wel om de organisatie door de storm te leiden. En medewerkers? Die mogen ook gewoon zeggen dat ze er de balen van hebben. Beter dan de mooi-weer show die het nu toch vaak is. Openbreken dat gesprek!

Stip op de horizon
Managers zouden iets meer hun best mogen doen om te blijven vertellen waar de organisatie naar toe gaat. Perspectief blijven bieden. Dialoog blijven voeren met medewerkers over hun rol daarin. Explicieter maken van welke waarden en gedrag afscheid van wordt genomen. Misschien zelfs wel de weerstand opzoeken. Kortom: het meer sámen doen.

Mijn tip van de dag voor alle managers:

Als je jezelf hoort uitleggen aan een collega, dat ‘ze’ niet mee willen, moet jij het misschien nog eens beter uitleggen…

En de tip van de dag voor alle medewerkers:

Mond opendoen en niet in de slachtofferrol stappen. Je bent toch een professional? Jij kunt invloed uitoefenen op de toekomst van je organisatie. Hoe geweldig is dat? Doe het dan ook.

Alles tegelijk
Dialoog en verbinding met medewerkers: dat is de sleutel om het slimmer te gaan doen. Het speelveld is zo complex geworden dat alles beheersen en controleren simpelweg niet meer mogelijk is. Wil je toch slagen maken, dan is een beter gesprek in de organisatie het startpunt. Dan gaat het lukken om die gezamenlijke stip op de horizon op een leukere manier te bereiken. Sterker nog, ik denk dat het de enige manier is om alle verbindingen tegelijk te maken. En dat is geen sprookjesverhaal, maar leiderschap op een vernieuwende manier!