Nazomertips voor carefree management!

Bij veel organisaties heeft een manager nogal veel op zijn bord liggen: resultaten verbeteren, mensen meekrijgen, klanten tevreden houden en tussen de bedrijven door vliegen de veelbelovende veranderprogramma’s je om de oren … Als je in de gelukkige omstandigheid verkeert dat je je in een midden-management positie bevindt, dan heb je de jackpot, want dan heb je de integrale verantwoordelijkheid voor het volledige pakket te pakken.

En heel vaak zit jij op die plek omdat je je ook verantwoordelijk voelt voor al die ambities. Hoezo carefree management, zul je denken?! Daarom in deze blog een aantal tips om je effectiviteit maximaal te houden. Misschien niet helemaal carefree, maar wel een stap in richting.

Tip 1: focus
De eerste tip lijkt voor de hand liggend, maar focus is o-zo-moeilijk in de dagelijkse praktijk. Mij helpt de volgende gouden regel vaak: “Goed zijn in iets, betekent ook dat je ervoor kiest om in een heleboel andere dingen niet goed te zijn”. Is jouw opdracht om je team naar meer resultaat te leiden? Hou je dan daaraan vast en durf daarvoor te gaan staan. Dat betekent vaak dat je onderbouwd “nee” moet leren zeggen. Toch maar gewoon vaker doen (let op het belangrijke woordje “onderbouwd”!) en vooral uitleggen wat je wél kunt realiseren door iets niet te doen.

Tip 2: zit je op de juiste stoel?
Een hele belangrijke, deze tweede tip. Zit je op de juiste stoel heeft alles te maken met de vraag of je je bezig houdt met zaken die wel in je cirkel van betrokkenheid zitten, maar die jij vanaf jouw stoel niet kunt beïnvloeden. Check dus even op welke stoel jij ook al weer zit en met welke opdracht/rol/taak. Ben jij niet diegene die de besluiten kan nemen maar heb je wel last van bepaalde zaken? Bemoei je dan vooral als eerste met je eigen zaken en lees daarna snel door naar Tip 3 …

Tip 3: leer agenderen!
Wil je toch iets voor elkaar krijgen, bekwaam je dan in de kunst van het beïnvloeden. De definitie is letterlijk iets of iemand proberen te veranderen. Laten we het er op houden dat je probeert om iets te veranderen in de zakelijke context. Beïnvloedenheeft soms een wat negatieve klank, terwijl het een belangrijke kwaliteit is voor een manager.

Het is namelijk juist wél je opdracht om de zaken die anders kunnen, te agenderen bij de juiste mensen. Bijvoorbeeld je leidinggevende of je opdrachtgever. Doe daarbij gerust een beroep op het feit dat je hem of haar inschakelt vanuit de positie en het mandaat dat iemand heeft. Jij hebt dat mandaat namelijk niet, dus het is loepzuiver om die ander in te schakelen. Overigens is de combinatie van Tip 2 en 3 er een die jou als veranderaar ongelofelijk effectief maakt. Bij beide is de bijsluiter wel dat je je business case goed dient te onderbouwen. Om te voorkomen dat je verward wordt met een ordinaire klager, die geen verantwoordelijkheid neemt …

Tip 4: witte blokken in je agenda
Mijn laatste tip heeft alles te maken met reflectie en introspectie. Hier komt het echte carefree gedeelte zeg maar. Neem met grote regelmaat afstand van wat er gebeurt. Blijf nadenken over wat je ziet, hoort en voelt in jouw team of organisatie. Geef alle signalen een plek in de verandering. Gedrag laat je namelijk zien of er voldoende beweging in de verandering zit en of je dus de juiste dingen aan het doen bent. En dat helpt jou weer om effectieve en weloverwogen stappen te blijven zetten.

Dat betekent dus lege blokken in je agenda zetten, je benen al dan niet in gedachten op tafel leggen en letterlijk achterover leunen … Ik wens je daarbij mooie inzichten toe!